Tin tức xã, thị trấn
Kinh tế - Chính trị
Ủy ban nhân dân xã Quảng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất và phòng  chống thiên tai năm 2018
Ủy ban nhân dân xã Quảng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2018

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2018 UBND xã Quảng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; hướng dẫn kế hoạch gia thu 6 tháng đầu năm; triển khai phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018; về dự có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy - Ban chấp hành đảng ủy- Trực HĐND - UBND - MTTQ các ban ngành đoàn thể trong toàn xã, hiệu trưởng 3 nhà trường, trưởng trạm y tế 2 hợp tác xã; chi ủy chi bộ 14 thôn, thôn đội trưởng, an ninh thôn, tổ trưởng tổ phó tổ an ninh xã hội 14 đơn vị ; Dưới sự chủ trì của Ông Lê Quang Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hội nghị đã thông qua kế hoạch sản xuất vụ mùa; hướng dẫn kế hoạch giao thu 6 tháng đầu năm; triển khai phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và 1 số nhiệm vụ quan trọng khác; hội nghị tiến hành thảo luận; thống nhất cao về các văn bản của UBND xã triển khai;

Nông thôn mới
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG YÊN
  • Địa chỉ: xã Quảng Yên , huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0373 677 591 ; Email: quangyen.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa